Zawodymyz

BIZI

Zawod

Önümçilik prosesi

Bu ýerde önümçiligimizi görüp bilersiňiz, öndürýärisHer aý 500,000 ~ 1 million tort tagtasywe önümleriň hilini üpjün etmek üçin her önümçilik baglanyşygyna berk gözegçilik edýäris.

Önümlerimiz SGS synag hasabatyndan geçdi we rahat ulanylyp bilner.Biziňkiçörek önümlerini gaplamak lomaýBütin dünýäde satylýar, haýsydyr bir baýramçylyk dabarasyna we çärelere garamazdan, tort tagtasy hemişe iň möhüm rol oýnaýar.

Her kim güneşli tort tagtamyzy ulanyp biler ýaly, dünýäde süýji we gözellik getireris diýip umyt edýäris !!

Material taýýarlyk

Material taýýarlyk

Gasynlanan kartony kesiň

Gasynlanan karton kesiň

Gasynlanan kartony kesiň

Gasynlanan karton kesiň

Tort gabyna daňmak üçin kagyz taýýarlaň

Tort tagtasynyň daşyna dolamak üçin käbir kagyzlary taýýarlaň

Kagyzy tort gabynyň daşyna örtüň (5)

Kagyzy tort tagtasynyň daşyna örtüň

Tort tagtasyny ýelim we alýumin folga bilen ýapyň

Tort tagtasyny ýelim we alýumin folga bilen ýapyň

Tort tabagyny egilmezligi üçin tekizläň (2)

Egilmezligi üçin tort tagtasyny tekizläň

Iberilmezden ozal barlamak (3)

Iberilmezden öňki barlag

Gysmak bilen örtüň, arassa we arassalaň (2)

Gaplaň, arassalaň we arassalaň

Ibermek üçin gaplaň (1)

Ibermek üçin gaplaň

Çalt iberiş

Tort tagtasy kagyzy çykdy

VR

Önümçilik enjamlary

Ady Mukdar
Kesiji 3
Kesiji 1
Tagta kesiji 1
Atylylyk gysylýan gaplaýyş enjamy 3
Awtomatiki stiker enjamy 1
Etiketkalaryň gurnama hatary 2
Dehumidifikatorlar 3

Üpjün edijiniň meşhur önümleri

Qualityokary hilli önümleri almak üçin şu ýere basyň |Mugt nusgalar

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň